OSL33719490120001 SIREFJELL. Bilde fra Knut Sætervik.

 

1949 MT SIREFJELL (1) (OSL337194901)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker
motor ship, tanker
.

Off.no:

5608344

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1936/06

Bnr (Sno).:

262

Bygger (yard):

Eriksberg Mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

A/S Falkefjell & A/S Luksefjell, Oslo.

Disponent (manager):

Olsen & Ugelstad, Oslo.

Klasse (Class).:

LR +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

12.650 tdw, 8.263 brt, 4.973 nrt.

Dimensjoner (size):

Lbp: 469,2’-B: 61,6’-D: 34,5’-Dypg.: 26’ 9½".

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LJDW.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Burmeister & Wain DM 45-WF-120, 2-takt/dobbltv., 6-sylinder, syl. dim.: 450 x 1.200 mm. 3.450 BHK. Bygget av Eriksberg Mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

11,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x hjelpekjeler (aux. boilers).

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1936 Bygget som KOLLGRIM ved Eriksberg Mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige for Odd Bergs Tankrederi A/S (Odd Berg), Oslo. Sjøsatt 19/03, levert i juni.
1939 Solgt i oktober for USD 900.000 til Soc. Francaise des Transportes Petroliers S.A., Le Havre, Frankrike. Omdøpt til PICARDIE.
1940 Brakk i to 01/02 i en storm ca. 540 nm nordvest av Azorene. Forskipet sank og 12 av mannskapet omkom. Akterskipet med 28 overlevende holdt seg flytende og ble 08/02 i posisjon ca. 450 nm av Azorene oppdaget av norske MS SAMUEL BAKKE som reddet de overlevende. Vraket ble slept til Oran, Algerie og lagt opp. Ble senere sterkt skadet etter beskytning.
1947 Akterskipet solgt i oktober ”as is” for FFR 1.000.000 til Olsen & Ugelstad, Oslo. Slept via Sunderland, England til Howaldtswerke A.G., Kiel, Vest-Tyskland hvor nytt forskip ble bygget og sammenføyd med akterskipet.
 
1949 Levert 16/08 som SIREFJELL til A/S Falkefjell og A/S Luksefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo. Nye mål: 12.650 tdw, 8.477 brt, 4.899 nrt. L: 470,6’-B; 61,1’-D: 34,0’. Totale kostnader NOK 6.926.000.
1950 Ny hovedmotor innsatt: 1 x MAN, 2-takt/dobbeltv., 5-sylindret, syl. dim.: 600 x 1100 mm. 4.000 BHK ved 122 o. min. Bygget av Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., Augsburg, Vest-Tyskland.
12,5 knop. Bunkerskapasitet 974 t.
1955
Overført til A/S Falkefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo. Ombygget til bulk carrier i La Spezia, Italia. Nye mål: 12.180 tdw, 8.589 brt, 4.811 nrt. Loa: 486,7’-Lbp: 470,6’-B; 61,1’-D: 34,0’-Dypg.: 27,0’. I fart igjen i desember.
1959 50 % av eierskapet til A/S Falkefjell  solgt for NOK 4.000.000 til A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo.
1961 Solgt i oktober for GBP 250.000 inkudert time charter til ukjent Bermudarederi som straks videresolgte henne til japanske huggere.
Ankom 02/10 til Hirao, Japan for hugging som begynte 07/11 ved
Matsukura Shosen K.K.

 

 

History in English:

1936 Built as KOLLGRIM at Eriksberg Mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sweden for Odd Bergs Tankrederi A/S (Odd Berg), Oslo. Launched 19/03, delivered in June.
1939 Sold in October for USD 900.000 to Soc. Francaise des Transportes Petroliers S.A., Le Havre, France.
Renamed PICARDIE.
1940 Broke in two 01/02 in a storm about 540 nm north west of the Azores. The forepart sank and 12 of the crew lost their lives. The aft part with 28 survivors were still floating and was 8/02 in position abt. 450 nm off the Azores discovered by the Norwegian MV SAMUEL BAKKE which saved the survivors. The wreck was towed to Oran, Algerie and laid up. Later she became damaged by gunfire.
1947 The aft part was sold in October ”as is” for FFR 1.000.000 to Olsen & Ugelstad, Oslo. Towed via Sunderland, England to Howaldtswerke A.G., Kiel, West Germany where a new forepart was built and joined with the aft part.

1949 Delivered in August as SIREFJELL to A/S Falkefjell and A/S Luksefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo.
New meas.: 12.650 tdw, 8.477 brt, 4.899 nrt. L: 470,6’-B; 61,1’-D: 34,0’. Total costs NOK 6.926.000.
1950 New main engine installed: 1 x MAN. 2-cycles/doubleact., 5-cylinder, cyl. dim.: 600 x 1100 mm. 4.000 BHK at 122 o. min. Built by Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., Augsburg, West Germany. 12,5 knop. Bunker capacity 974 t.
1955
Transferred to A/S Falkefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo. Converted to a bulk carrier at La Spezia, Italy. New meas.: 12.180 tdw, 8.589 brt, 4.811 nrt. Loa: 486,7’-Lbp: 470,6’-B; 61,1’-D: 34,0’-Dypg.: 27,0’. In service again in December.
1959 50 % of A/S Falkefjell's ownership sold for NOK 4.000.000 to A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo.
1961 Sold in October for GBP 250.000 including time charter to an unknown owner in Bermuda who immediately resold her to Japan breakers.
Arrived 02/10 at Hirao, Japan for demolition that began 07/11 by Matsukura Shosen K.K.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/89, boka Olsen & Ugelstad 1915-1965.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim, Ragnar Iversen.
Sist oppdatert: 08/07-2014 (PS/SN)

OSL33719490120002 SIREFJELL som bulkskip. Bilde fra Knut Sætervik.