Fra Einar Bjørsmos erindringer

Under 27 hvite seil.
På gjensyn med 27 hvite seil.
Siste tiden på skoleskipet.
Innkvartert på Sjømannshjemmet.

Mangfold.

Friluftsliv.

Hyrekontrakt.