Diderik Brochmann (født 20. mai 1879, død 24. mai 1955) var en norsk sjømann, sjantimann, sjantisamler og forfatter.

 

Han gikk til sjøs som 15-åring og seilte i seks år før han gikk på skipperskolen i Bergen. I 1908 gav han ut Shantimanden, den første norske samling av sjantier. Han er vår største og viktigste samler av sjantier brukt på norske skuter. I tillegg til sjantisamlingene gav han også ut en rekke bøker om sjømannsliv og sjømannsspråk

 

Diderik Brochmann utga “Med Norsk Skib I Verdenskrigen” som manuskript i 1928. Det er et meget interessant hefte med opplysninger om 1169 norske skip som kom ut for krigshandlinger i den første verdenskrig.

Vi mener mange vil ha interesse i hva som ble skrevet for over 80 år siden, og vil legge ut det Brockmann skrev som en daglig oppdatering.
Ingen grammatikalske forandringer i teksten blir gjort, ingenting blir lagt til eller fjernet. Kun grep som gjør den mer lettleselig.

 

Med Norsk Skib I Verdenskrigen:

 

NON MULTA SED MULTUMDel 1: EKSPLOSJONER

Del  2: ALLE MAND FORSVANDT

Del  3: SKIBET BLEV SÆNKET

Del  4: GRANAT OG KANONILD

Del  5: OM ANDRE SJØULYKKER

Del  6: FLAGET BLEV STRØKET


   Kilde:
http://no.wikipedia.org/wiki/Diderik_Brochmann
   Oppdatert 10/05-2012 (PS)