Har i ettertid fått mail fra Even Ballangrud Andersen, arkivar ved Fredrikstad Byarkiv, som har laget en katalog: "Fredrikstad maritime historie. 1814-2014. Katalog. Utstilling i regi av kommunearkivet i Fredrikstads byhall. 12.06.-31.07.2014.
Den katalogen er grunnlaget for skipshistorie.net sin historie om Thorbjørnsen. Andersen har også skrevet den engelske teksten nederst på dokumentet.

 

Fikk tilsendt denne interessante historien om
Niels Christian Thorbjørnsen fra hans oldebarn Aage Dedekam.

 

Niels Christian Thorbjørnsen i Sjøværnets kapteinsuniform.

Skipsreder Niels Thorbjørnsen (Niels Christian Thorbjørnsen)
Seilskipenes banemann

        
         I seilskutetidens Fredriksstad inntok Niels Thorbjørnsen en posisjon på sitt spesielle område. Han var skipsopphugger, og var som sådan ikke bare dominerende i byen og distriktet, men i hele landet.

         I skipsregisteret oppføres han også som skipsreder, men det skyldes nok i det vesentlige hans oppkjøp av skip for avrigging, enten det nå var med henblikk på videresalg som lektere, eller for opphugging i egentlig forstand og definitiv tilintetgjørelse. Bare i få tilfeller ble han sittende med innkjøpte skuter så lenge at han kan ha satt dem i fart for sin egen regning.
         Niels Thorbjørnsen var født i Onsøy 1856. Han skriver i sine egne livserindringer at han kom fra små kår og vokste opp i en fattigslig stue i Fjellskilen. Tretten år gammel fikk han sin første betalte jobb, nemlig å stå i porten om bord i Wedel Jarlsbergs bark Falcon mens skuta lå ved Krossnesberget og lastet splitved. Etter flere dages slit spyttet han blod og ble båret i land. Vel konfirmert gikk han til sjøs med bark Ørnen av Moss. Deretter seilte han utenriks i fjorten år, for det meste oversjøisk med store engelske og amerikanske seilskip.

         Da han i 1889 vendte hjem til Fredriksstad fra utlendigheten, vendte han hjem som en meget holden mann. I 1890 kjøpte han eiendommen Dahl på Bjølstad, Kråkerøy. Her begynte han det skipsopphuggeri som etter hvert skulle bli landets største når det gjaldt seilskip. Etter noen år solgte han selve våningshuset, hvor det senere ble bygd kontorer for Glommens Mek. Verksted, og beholdt selv bare bryggen og opplagstomten langs elven. Her ble det i årene som fulgte avrigget fartøyer, fra de ganske små og opp til store skip.

         Thorbjørnsen var i Sverige, Danmark og Finland og kjøpte skuter, og snart på Sørlandet og Vestlandet, men først og fremst var det naturligvis Fredriksstads egen gamle treskuteflåte som var den naturlige leverandør til hans virksomhet. De fleste skipene rigget han ned til lektere og solgte eller leide ut. Thorbjørnsen forteller at han i disse årene var til stede ved de fleste auksjoner over skip og nesten alle vrakauksjoner som holdtes her i landet. Ofte kjøpte han også i Russland og England.

         Brukt skipsutstyr i form av ankere, kjetting, seil mv. var han en flittig opkjøper av på hele kysten mellom Trondheim og svenskegrensen. Det han kjøpte lot sig seg jo ikke alltid omsette straks, og i perioder kunne han ha betydelige lagerbeholdninger. Han kunne for eksempel ha på lager hele 25 tonn med sejl og 3-4.000 favner med kjetting. I alminnelighet var det 3 mann på lageret, og i selve avriggingsarbeidet deltok som regel hans faste stab på 4-6 mann, men alt etter skipets størrelse leide han inn løsarbeidere, det kunne være opp til 30 mann på de store skip. Folkene ble hentet på hyrekontoret, sjøfolkene tok løsarbeide hos Thorbjørnsen i ventetiden på ny hyre.

         Hans faste stab ble jo etter hånden eksperter på sitt område og kunne gjennomføre avrigging og opphugging av en skute på forbausende kort tid. På Niels Thorbjørnsens lager kunne da skippere og redere søke etter det skipsutstyr de trengte til nettopp sin skute, og det skulle godt gjøres om de ikke også virkelig fant det de søkte. "Brugte Ankere og Kjettinger, alle Størrelser, Seil, Toug, Blokke, Kompasser, Lanterner, Staaltraadrig, Rundholter, samt for øvrig al Slags brugt Skibsinventar haves stadig paa lager" kunne det for eksempel stå å lese i hans avertissement i Fredriksstad og Omegns Tidende og Fredriksstad Tilskuer hver uke. Og hit kom kjøpere fra nær og fjern. Under verdenskrigen var det ingen skuter å rigge ned. Tvert imot opplevde han at flere av de skip som han tidligere hadde rigget ned, ble rigget opp og solgt og igjen ble satt i fart, dels under egne seil og dels som slepelektere over Nordsjøen. Krigen tok slutt, men glansperioden for opphugningsvirksomheten viste seg å være forbi. Av treskuter var det nå ikke mange tilbake, og heller ikke var det kjøpere i samme antall som før.

         Et av de siste skipene Thorbjørnsen kjøpte til avrigging, var barken Desideria som han overtok i 1927 og som da ble sagt å være den siste norskbygde trebark i fart. Den var på 699 tonn og bygd i Tvedestrand 1880. Den var da fortsatt en pen og solid skute, og skroget hadde beholdt sitt spring, sier han, nøyaktig som det var da det gikk av stabelen.

         Uheldig var han med et innkjøp i 1904. Det gjaldt den store bark "Sir John Lawrence" (1.121 t.), av Tønsberg, bygd i Liverpool 1859 av ek, greenhart, alm og teak og boltet utelukkende med metallbolt, altså et kostbart og fint skip som opphuggingsobjekt betraktet.
Prisen var kr. 12.000,-. Den var beliggende i London og seilte derfra til Fredriksstad, men nådde aldri fram. I sterk høststorm og tykke, angivelig det verste uværet på ti år, støtte skuta på grunn ved Struten natten til 2. oktober 1904. Den kom flott igjen og fortsatte, men bare for å gå til bunns et sted mellom Søster og Strømtangen. Her ble vraket senere funnet på 20 favners vann omtrent 5-6 kabellengder nordost av nordpynten på Nordre Søster. Skipet hadde hatt hele 300 tonn ballast inne, og vraket ble aldri hevet. Alle mann, i alt 13, omkom. Nær Hankø drev det i land en god del vrakgods, blant annet 6 skipskister og en båt. Over 90 år etter, 1997 lyktes det omsider dypvannsdykkere å komme ned til vraket og bringe opp enkelte ting.

         Da Thorbjørnsen døde i 1929, hadde han ifølge sitt eget omhyggelig førte register innkjøpt for egen regning og avrigget i alt 72 seilskip på tilsammen 31.882 register tonn. Disse ble som nevnt dels avrigget til lektere, dels satt i fart igjen og dels brukket helt opp. Dessuten avrigget han til sammen 30 seilskip tilsammen på 12.525 register tonn, til lektere for andres regning, idet han da selv gjerne overtok alt løst inventarium. Flere gallionsfigurer, kompasser, blokke m.v. forærte han til Norsk Sjøfartsmuseum. For som han sa, man skal huske Norges seilskute tid.

         De eneste skuter Thorbjørnsen muligens en kort tid kan ha hatt i fraktfart for egen regning må ha vært Guldfaxe, Regina og Rifondo, men i så fall bare for en ganske kort overgangs- periode.
         Bark Guldfaxe (641 t.), bygd i Arendal 1862, kjøpte han fra Larvik vinteren 1897. Kort etter anmeldtes til firmaregisteret A/S Guldfaxe med aksjekapital kr. 5.000,- og med megler Anders Ellefsen som bestyrer. Thorbjørnsen eide selv alle aksjer i selskapet. Guldfaxe ble holdt i fart som skute en tid før den ble avrigget.

         Bark Regina (823 t.), bygd i Larvik 1876, kjøpte han fra Larvik for kr. 13.500,- i 1908. Året etter solgte han den til Amt Olsen Røed, Kråkerøy, for kr. 14.000,-. Thorbjørnsen hadde denne i fart for egen regning i mellomtiden.

         Bark Richelieu (272 t.), bygd i Frankrike, ble av Niels Thorbjørnsen innkjøpt fra Sverige vinteren 1906. Den kom i fart for hans regning, men i mai året etter (1907) solgte den videre til Shetland for 305 pund.

         Bark Rifondo (734 t.), bygd i Dorchester, N. B. 1873, kjøpte han fra Andersen på Rønningen, Hvaler, i januar 1909. Thorbjørnsen satte skipet i fart på Riga, men høsten 1910 ble den avrigget til lekter. Skuta var i fart nesten to år for Thorbjørnsen den tid han eide den før den ble avrigget. Nedenfor skal gjengis listen over de 75 skip Niels Thorbjørnsen kjøpte inn for egen regning og rigget ned:

Navn.

Reg. ton

Byggested

Byggeår

Hjemsted

Bark Europa

531

Larvik

1803

Larvik

Bark Prins Mauritz

809

Middelburg

1841

Tønsberg

Bark Axel

535

Brahestad, Finland

1857

Mandal

Bark Exaudi

340

Risør

1867

Fredrikstad

Bark Guldfaxe

641

Arendal

1862

Larvik/Fredrikstad

Bark Zuleima

469

Risør

1869

Sverige

Bark Meta

499

Memel

1865

Farsund

Sk.sk. August

480

Russland

 

Russland

Sk.sk. Oscar

298

Christianstad

1867

Porsgrunn

Sk.sk. Plutus

388

Pr. Edw. Island

1849

Fredrikstad

Skak. Prins Oscar Fredrik

234

Kristiansand

1843

Fredrikstad

Bark Eliezer

461

Sandefjord

1865

Horten

Bark Brilliant

646

Miramichi

1857

Arendal

Bark Try

400 ½

Sunderland

1856

Sandefjord

Brig Comforter

230

Tvedestrand

1867

Tvedestrand

Brigg Sambo

278

Preussen

1853

Moss

Brigg Gustav

226

Kiel

1862

Fredrikstad

Bark Gulnare

549

Pr. Edw. Island

1873

Fredrikstad

Bark Rinde

582

Kragerø

1866

Kragerø

Brigg G. Tetbie

223

Uckermünde

1862

Sarpsborg

Bark Ugland

490

Grimstad

1858

Porsgrunn

Bark Amphitrite

700

Mariehamn

 

Mariehamn

Bark Luneburg

292

Hamburg

1853

Porsgrunn

Bark Maitland

759

Selma, N. S.

1866

Fredrikshald

Bark Finland

556

Aabo

1857

Fredrikshald

Bark Lina

689

Yarmouth, N. S.

1866

Fredrikstad

Skonn. Hilda

110

Risør

1856

Tønsberg

Skonn. Enock

118

Tønsberg

1867

Tønsberg

Bark Richelieu

339

Frankrike

 

Strømstad

Skonn. Melicoff

257

Finland

1869

Stathelle

Bark Fribeden

687

River John, N. S.

1877

Fredrikstad

Bark Nelly Moody

772

Green Cove, N. S.

1873

Fredrikshald

Bark Erstatningen

384

Arendal

1873

Fredrikstad

Skak. Prof. Lintner

525

Quebec

1863

Fredrikstad

Bark Kaleva

464

Gamle Karleby

1863

Brevik

Bark Lagitana

285

Tønsberg

1875

Halmstad

Bark Asta

528

Drammen

1869

Fredrikstad

Brigg Kong Carl

447

Åsgårdstrand

1865

Holmestrand

Bark Ellen Grant

574 n

Brunswick

1857

Fredrikstad

Skonn. Stærk

168

Fünfhausen

1855

Fredrikstad

Sk.sk. Anna

300

Finland

1855

Mariehamn

Bark Regina

847

Larvik

1876

Sandefjord

Bark Esmeralda

305

Karlshamn

1863

Fredrikstad

Skonn. Cornelia

94

Tyskland

1863

Leer

Brigg Pollux

316

Arendal

1873

Fredrikstad

Sk.sk. Snar

369

Sunderland

1866

Brevik

Skonn. Phønix

138

Kragerø

1862

Fredrikstad

Bark Viking

266

Grimstad

1866

Arendal

Bark Rifondo

734

St. John, N. B

1873

Fredrikstad

Bark Carmel

780

St. John, N. B.

1873

Christiania

Brigg Hans Gode

302

Grimstad

1862

Fredrikshald

Bark Try

599

Archangelsk

1862

Fredrikstad

Sk.sk. Daggry

192

Sandefjord

1875

Fredrikstad

Skonn. Josephine

193

Pr. Edw. Island

1870

Fredrikshald

Bark Elina

807

Quebec

1876

Kristiania

Sk.sk. Flink

267

Sarpsborg

1871

Fredrikshald

Bark Camilla

529

Bjørneborg

1875

Arendal

Bark Mars

609

Archangelsk

1864

Fredrikstad

Bark Alma

607

Yarmouth N. S.

1856

Sarpsborg

Bark Olaf Kyrre

472

Elbing

1866

Brevik

Bark France

466

Baltimore N. S.

1868

Fredrikshald

Bark Zorida

497

Vegesack

1867

Brevik

Bark Delta

540

Granville N. S.

1866

Fredrikstad

Bark Sonora

567

Rostock

1879

Kragerø

Bark Superb

777

Stavanger

1874

Fredrikstad

Bark Florida

561

Windsor, N. S.

1876

Langesund

Brigg Jølund

280

Moss

1869

Fredrikstad

Skonn. Rigel

198

Arendal

1869

Sverige

Skonn. Guldborg

134

Nystad

1877

Svendborg

Bark Areola

923

St. John, N. B.

1877

Fredrikstad


Dessuten rigget han ned til lektere for andre eiere følgende 30 skip på til sammen 12.523
register tonn, idet han selv kjøpte det overflødige inventar som det ikke var bruk for til lekterne:

Skonn. Dacapo

154

Tønsberg

1868

Åsgårdstrand

Bark Petropolis

574

Havre

1854

Kristiania

Bark Huldren

381

St. Terre

1856

Fredrikstad

Bark Bertha

521

St. John

1867

Sarpsborg

Bark Fratemitas

437

Grimstad

1871

Fredrikstad

Bark Anna

614

Maine, N.S.

1859

Tvedestrand

Bark Chrysolite

1369

St. John, N. B.

1868

Bergen

Bark Pierre

423

Toulon

1866

Arendal

Bark Bravo

465

Langesund

1869

Fredrikstad

Bark Apollo

266

Grimstad

1868

Skien

Bark Elida

548

Drammen

1867

Fredrikstad

Bark Inga

399

Nova Scotia

1873

Fredrikstad

Bark Erling

400

Kariskrona

1848

Sarpsborg

Brigg Salus

259

Sandefjord

1873

Sandefjord

Sk.sk. Swift

178

Boston, N. S.

1849

Fredrikstad

Bark Minerva

468

Risør

1865

Fredrikstad

Sk.sk. Adelphi

235

Arendal

1866

Arendal

Bark Alert

556

Arendal

1881

Arendal

Brigg Banta

272

Stavanger

1873

Holmestrand

Bark San Lonis

278

Baltimore

1858

Fredrikshald

Bark Cerita L.

847

Italia

1893

Nystad

Brigg S. Johannes

302

Østerrike

1870

Kragerø

Bark Sigrid

259

Grimstad

1873

Drammen

Bark Sjøfrøken

286

Tvedestrand

1875

Tvedestrand

Bark Hafrsfjord

497

Oslo

1869

Brevik

Skonn. Naoma

270

Finby

1876

Finsk

Skonn. Snar

211

Amsterdam

1866

Fredrikstad

Brigg Gyller

189

Farsund

1857

Fredrikstad

Sk.skip Gyller

202

Horten

1850

Fredrikstad

Bark Dione

668

Hamburg

1877

Porsgrunn

 

Bilde fra Stuen på Dahl, Kråkerøy, der Skipsopphuggeriet lå.
Thorbjørnsens datter Elida Thorbjørnsen sitter i stuen. (Aage Dedekams mormor).

Stuen på Dampskibsbryggen 2, Fredrikstad. Niels C. Thorbjørnsens hjem.

Pyntet kiste hjemme før gravferden. 2.den etage i Dampskibsbryggen 2. Nils Chr. Thorbjørnsen 1929

Gravsten.

Tass.

Sjøfartsbok 1.

Sjøfartsbok 2.

Sjøfartsbok 3.

Bjølstad/Dahl.

Tomta på Kråkerøy.

Nedrigging av skip.

Olav Kyrre, forskip under hugging.

Olav Kyrre, akterskip under hugging.

Annonse Fredrikstad Tilskuer juli 1890

Annonse 27/06-1900

Annonse NH&ST juni 1903.

Annonse NH&ST juni 1905.

Annonse NH&ST april 1904.

Annonse NH&ST 07/05-1907.                                 Annonse Norsk Kunngjøringstidende nr. 136 19/05-1911.

Priser på snekker 1925

Utsalgspriser 1925

 

A short summary in English:

Niels Christian Thorbjørnsen - ship breaker


         Niels Christian Thorbjørnsen became one of Norways biggest ship breakers. He was born in Fredrikstad on November 14, 1856. His parents were Nicoline Maria Olsdatter and Thorbjørn Nielsen. He went to sea at the age of 14, first on the Norwegian ship Ørnen (the Eagle). After that he was at sea for 14 years, mainly on English and American sailing ships.
         In 1884 he came back to Norway. He married Lisa Thorbjørnsen and they got two children. In the 1890th he bought land at Bjølstad at Kråkerøy, Fredrikstad where he started his company for ship breaking and demolition.
         He bought both big and small ships for demolition. They were bought from Sweden, Denmark and the West Coast of Norway, but his biggest market was the home fleet of Fredrikstad and its fleet of wooden sailing ships.
         Some were rigged down to become barges and some were completely cut up. As well as whole ships he even bought all kinds of ships equipment, that where then sold to mainly sea captains and ship-owners.
         During the First World War there were no ships for sale. Several of the ships previously rigged down were now either re-rigged or re-installed in active duty as sailing ships, or they were used as barges across the North Sea.
         When the era of the sailing ships were completely over soon after the war, it was soon no sailing ships left to buy. Neither was there anyone that any longer wanted to buy wooden ships.
         He bought his last ship in 1927.
         He died October 15, 1929. During his career he had bought a total of 72 sailing ships for breaking and demolition, as well as 30 other ships that others had bought and given him the assignment to cut up.